Dec 19, 2015

Hikmah ibadah haji

Setiap ibadah yang di syariatkan tentu mempunyai hikmah, begitu juga dengan ibadah haji, adapun hikmahnya adalah sebagai berikut :

1. Ibadah haji yang dilakukan dengan ikhlas dan memenuhi ketentuannya maka  Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang menunaikan haji.

2. Melaksanakan ibadah haji dapat memperkuat keimanan dan dapat terhadap segala bentuk kemusyrikan sebagaimana Nabi Ibrahim bersama istrinya siti hajar serta putranya Nabi Ismail dalam menegakkan ketauhidan.

3. Akan semakin yakin akan adanya timbangan amal di akhirat kelak.

4. Semakin memperkuat kesabaran dan meningkatkan ketaatan ajaran agama, karena begitu beratnya ibadah haji semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah.

5. Meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat karunia Nya  sehingga mempertebal rasa pengabdian kepadaNya.

6. Ibadah haji merupakan ibadah tahunan dari semua penjuru dunia sangat potensi untuk memperbaiki persatuan umat islam seluruh dunia.

7. Dari segi ekonomi, ibadah haji memberikan manfaat yang besar  bagi perkembangan ekonomi umat manusia.

No comments: